Ichi ritoru no namida - 1 Litre of Tears, 2005 (Riki Okamura)

Ichi ritoru no namida - 1 Litre of Tears, 2005 (Riki Okamura)

Tagged with:  Ichi ritoru no namida  1 Litre of Tears  2005  Riki Okamura  I  1  O    
Ichi Rittoru No Namida - 1 Litre of Tears, 2005 (Masanori Murakami)

Ichi Rittoru No Namida - 1 Litre of Tears, 2005 (Masanori Murakami)